BOOK D.O.O.

BOOK D.O.O.

Book је основана 1991. године. Претежна делатност је издавање приручника тј. речника, као и руских класика, дечијих и лектирних издања. Book је ексклузивни...

CATENA MUNDI Д.О.О.

CATENA MUNDI Д.О.О.

Издавачка кућа Catena mundi бави се културолошким, историјским и политиколошким темама од националног значаја. Наша жеља је да занемарене и запостављене теме рeактуализујемо...

IND MEDIA PUBLISHING

IND MEDIA PUBLISHING

Издавачко-штампарска делатност.

MIBA BOOKS D.O.O.

MIBA BOOKS D.O.O.

Издавачка дјелатност.

Vukotić media d.o.o.

Vukotić media d.o.o.

Издавачку кућу „Vukotić media“ основао је, у јуну 2013. године, Манојло Мањо Вукотић, дугогодишњи новинар, директор и главни уредник Вечерњих новости. За 5...

АКИА М. ПРИНЦ, Д.О.О.

АКИА М. ПРИНЦ, Д.О.О.

Издаваштво и трговина.

Андрићев институт

Андрићев институт

Јавна установa „Андрићев институт“ у Вишеграду је основана са циљем да обавља основна, примјењена и развојна истраживања од општег интереса за: – развој...

Архив Србије – Установа културе од националног значаја

Архив Србије – Установа културе од националног значаја

Архив Србије је централна установа културе за заштиту архивске грађе у Републици Србији чија је основна делатност да прикупља, чува, врши заштиту и...

БЕГЕН КОМЕРЦ, Д.О.О.

БЕГЕН КОМЕРЦ, Д.О.О.

Поред издавачке делатности издавачко књижарско предузеће Begen Comerc се бави увозом и дистрибуцијом најновијих Хрватских издања за Србију, као и извозом српских издања...

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО

Издавачко-штампарска делатност.

ДП Београдски сајам

ДП Београдски сајам

Међународни београдски сајам књига, са 61 годином дугом традицијом и 1002 ечесника, од чега 480 директних излагача и 522 заступљене фирме и са...

Завод за заштиту природе Србије

Завод за заштиту природе Србије

Завод за заштиту природе Србије је стручна установа основана 1948. године, у циљу заштите природе. Завод обавља делатност ширења свести јавности и образовања...

ИП ЛАГУНА Д.О.О.

ИП ЛАГУНА Д.О.О.

Издавачка кућа Лагуна основана је априла 1998. године. Од скромних почетака са неколико објављених наслова за годину дана дошли смо до продукције од...

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА“ ИСТОЧНО САРАЈЕВО

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА“ ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Основна дјелатност Завода је издавање уџбеника за основно, средње и високо образовање, те педагошке документације, школске лектире и наставних средстава. У оквиру издавачке...

Компанија Новости

Компанија Новости

Издавачка дјелатност.

Матица српска

Матица српска

Матица српска, основана 1826. год. припрема и објављује енциклопедије, речнике, научне монографије, периодичне публикације /Летопис МС и научне зборнике за књижевност и језик,...

ПАРТЕНОН МАМ СИСТЕМ, А.Д.

ПАРТЕНОН МАМ СИСТЕМ, А.Д.

Издавање књига и часописа из свих области. Извоз-увоз (књига, часописа и др).

ПЧЕЛИЦА Л/М

ПЧЕЛИЦА Л/М

Бавимо се објављивањем образовне и забавне литературе за децу. У нашем издавачком програму заступљене су сликовнице, бојанке, радни материјали за активно учење, књиге за...

ФИЛМСКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

ФИЛМСКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Издавачка делатност Филмског центра Србије заснована је на концепту ширења популаризовања филмске културе. Основне смернице делатности концентрисане су област филмске историје, филмске теорије...

Штампар Макарије

Штампар Макарије