BOOK D.O.O.

BOOK D.O.O.

Book је основана 1991. године. Претежна делатност је издавање приручника тј. речника, као и руских класика, дечијих и лектирних издања. Book је есклузивни...

DARKWOOD

DARKWOOD

Darkwood је издавачка кућа специјализована за издавање стрипова са до сад објављених око 400 публикација. Darkwood је постао један од издавачких лидера у...

MIBA BOOKS

MIBA BOOKS

Издавачка дјелатност.

АГЕНЦИЈА ЗА ШТАМПАЊЕ И ИЗДАВАШТВО ФИЛИП ВИШЊИЋ

АГЕНЦИЈА ЗА ШТАМПАЊЕ И ИЗДАВАШТВО ФИЛИП ВИШЊИЋ

ИК Филип Вишњић следи традицију објављивања врхунских, утемељених и савремених студија из области друштвених наука, преведених дела новије светске белетристике и историографије, као...

АКИА М. ПРИНЦ, Д.О.О.

АКИА М. ПРИНЦ, Д.О.О.

Издаваштво и трговина.

Андрићев институт

Андрићев институт

Јавна установa „Андрићев институт“ у Вишеграду је основана са циљем да обавља основна, примјењена и развојна истраживања од општег интереса за: – развој...

Архив Србије – Установа културе од националног значаја

Архив Србије – Установа културе од националног значаја

Архив Србије је централна установа културе за заштиту архивске грађе у Републици Србији чија је основна делатност да прикупља, чува, врши заштиту и...

БЕГЕН КОМЕРЦ, Д.О.О.

БЕГЕН КОМЕРЦ, Д.О.О.

Поред издавачке делатности издавачко књижарско предузеће Begen Comerc се бави увозом и дистрибуцијом најновијих Хрватских издања за Србију, као и извозом српских издања...

БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ

БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ

Основана је 1826. године у Пешти, у време ослобађања Србије од вишевековне турске власти и јачања свести о потреби да се српски народ...

ВАЛЕРА Д.О.О.

ВАЛЕРА Д.О.О.

Издавач поклон књига, књига за децу и уметност.

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Д.О.О.

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Д.О.О.

Вулкан издаваштво је највећа издавачка кућа на овим просторима настала 2013. године уједињењем две велике издавачке куће, Моно & Мањана и Алмари, које...

ГРАФИД Д.О.О. БАЊА ЛУКА

ГРАФИД Д.О.О. БАЊА ЛУКА

Графичко издавачко предузеће Графид, основано 1987. године, фокусира се на рад са ауторима који раде на независним издавачким пројектима, омогућавајући им платформу за...

ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАШТВО, ДИЗАЈН И МАРКЕТИНГ АКАДЕМСКА МИСАО Д.О.О.

ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАШТВО, ДИЗАЈН И МАРКЕТИНГ АКАДЕМСКА МИСАО Д.О.О.

Издавање монографија, часописа, уџбеника, приручника и зборника радова са домаћих и међународних конференција намењених студентима, постдипломцима, научним истраживачима и професорима на српском и...

ЗАДУЖБИНА ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ

ЗАДУЖБИНА ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ

Објављена су Сабрана дела Доситеја Обрадовића, као и друга издања о Доситеју и његовом делу домаћих и страних аутора. Задужбина издаје и научни...

ИЗДАВАЧКА КУЋА CATENA MUNDI Д.О.О.

ИЗДАВАЧКА КУЋА CATENA MUNDI Д.О.О.

Издавачка кућа Catena mundi бави се превасходно културолошким, политиколошким и историјским темама са жељом да истражи запостављене и недовољно обрађене садржаје, а који...

ИЗДАВАЧКА КУЋА ПРОМЕТЕЈ

ИЗДАВАЧКА КУЋА ПРОМЕТЕЈ

Прометеј снажно афирмише издаваштво у науци, публицистици, а у последње четири године и историји. Издавач је многобројних монографија и издања из области лингвистике...

ИП АЛБАТРОС ПЛУС Д.О.О.

ИП АЛБАТРОС ПЛУС Д.О.О.

Иако је формално основано 1. децембра 2008. године, издавачко предузеће „Албатрос плус“ у суштинском смислу није нова појава у српском издаваштву. Њега је...

ИП ЛАГУНА Д.О.О.

ИП ЛАГУНА Д.О.О.

Издавачка кућа Лагуна основана је априла 1998. године. Од скромних почетака са неколико објављених наслова за годину дана дошли смо до продукције од...

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА“ ИСТОЧНО САРАЈЕВО

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА“ ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Основна дјелатност Завода је издавање уџбеника за основно, средње и високо образовање, те педагошке документације, школске лектире и наставних средстава. У оквиру издавачке...

ЈУ НАРОДНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЈУ НАРОДНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Библиотека је културна јавна установа која обавља послове из области библиотечко-информационе дјелатности, као и дјелатности заштите покретних културних добара, којa се односе на...

НАУЧНИ МАГАЗИН „IQ“ – АГЕНЦИЈА BP PRO DESK

НАУЧНИ МАГАЗИН „IQ“ – АГЕНЦИЈА BP PRO DESK

Научни магазин „IQ“ је један од водећих часописа на тржишту Србије за промовисање домаћег научног рада, научника, истраживача и научноистраживачких установа. „IQ“ је...

НОВА КЊИГА, Д.О.О.

НОВА КЊИГА, Д.О.О.

  Наш издавачки подухват зове се ВАША НОВА КЊИГА. Имајући професионални однос и доследност о избору књига које објављујемо, поштујући писце и читаоце...

ОБОДСКО СЛОВО

ОБОДСКО СЛОВО

ОКТОИХ

ОКТОИХ

ПАРТЕНОН МАМ СИСТЕМ, А.Д.

ПАРТЕНОН МАМ СИСТЕМ, А.Д.

Издавање књига и часописа из свих области, трговина школским и канцеларијским материјалом, извоз-увоз (књига и часописа и др). Партенон  је угледна издавачка кућа, која...

Српска књижевна задруга <br> Подгорица</br>

Српска књижевна задруга
Подгорица

Српска књижевма задруга формирана је 2006, године ради очувања српског језичког и културног идентитета у Црног Гори. У периоду од оснивања штампала је...

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

  Српска Православна Црква кроз своју историју развила је богату издавачкуи делатност. Прве писане и штампане књиге код Срба настале су у окриљу...

СРПСКО  ПРОСВЈЕТНО И КУЛТУРНО ДРУШТВО „ПРОСВЈЕТА“

СРПСКО ПРОСВЈЕТНО И КУЛТУРНО ДРУШТВО „ПРОСВЈЕТА“

СПКД „Просвјета“ је национално просвјетно и културно друштво српског народа у Републици Српској, Федерацији Босне и Херцеговине, Србији, Црној Гори и другим земљама...

ФИЛМСКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

ФИЛМСКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Издавачка делатност Филмског центра Србије заснована је на концепту ширења популаризовања филмске културе. Основне смернице делатности концентрисане су област филмске историје, филмске теорије...

Штампар Макарије

Штампар Макарије