„Крајишки културно-историјски центар“

„Крајишки културно-историјски центар“

Удружење грађана које се бави очувањем идентитета Срба Крајишника.

„Плави феникс“ Обреновац

„Плави феникс“ Обреновац

Издавачка делатност и дистрибуција.

BOOK D.O.O.

BOOK D.O.O.

Book је основана 1991. године. Претежна делатност је издавање приручника тј. речника, као и руских класика, дечијих и лектирних издања. Book је ексклузивни...

IND MEDIA PUBLISHING

IND MEDIA PUBLISHING

Предузеће за издаваштво и маркетинг.

Vukotić media d.o.o.

Vukotić media d.o.o.

Издавачку кућу „Vukotić media“ основао је, у јуну 2013. године, Манојло Мањо Вукотић, дугогодишњи новинар, директор и главни уредник Вечерњих новости. За 5...

АКИА М. ПРИНЦ, Д.О.О.

АКИА М. ПРИНЦ, Д.О.О.

Издаваштво и трговина.

Андрићев институт

Андрићев институт

Јавна установa „Андрићев институт“ у Вишеграду је основана са циљем да обавља основна, примјењена и развојна истраживања од општег интереса за: – развој...

Архив Србије

Архив Србије

Архив Србије је централна установа културе за заштиту архивске грађе у Републици Србији чија је основна делатност да прикупља, чува, врши заштиту и...

ДП Београдски сајам

ДП Београдски сајам

Међународни београдски сајам, са 63 године дугом традицијом и 980 учесника, од чега 488 директних излагача и 492 заступљене фирме и са 195.166...

Завод за заштиту природе Србије

Завод за заштиту природе Србије

Завод за заштиту природе Србије је стручна установа основана 1948. године, у циљу заштите природе. Завод обавља делатност ширења свести јавности и образовања...

Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић

Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић

Истраживање хуманистичких наука.

ИП Геопоетика издаваштво Д.О.О.

ИП Геопоетика издаваштво Д.О.О.

ИП Геопоетика је основана 1993. године у Београду. Едиције ове издавачке куће (Све прозе, Геопоетика, Круг, Путописи, Култура, Писац о писцу, Цивилизације, Арт,...

ИП ЛАГУНА Д.О.О.

ИП ЛАГУНА Д.О.О.

Издавачка кућа Лагуна основана је априла 1998. године. Од скромних почетака са неколико објављених наслова за годину дана дошли смо до продукције од...

ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ Источно Сарајево

ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ Источно Сарајево

Основна дјелатност Завода је издавање уџбеника за основно, средње и високо образовање, те педагошке документације, школске лектире и наставних средстава. У оквиру издавачке...

Књижевна задруга СНВ Црне Горе

Књижевна задруга СНВ Црне Горе

Књижевна задруга СНВ формирана је 2006. године ради очувања српског језичког и културног идентитета у Црној Гори. У периоду од оснивања штампала је...

Компанија Новости

Компанија Новости

Издавачка дјелатност.

Манастир Каменац

Манастир Каменац

Лековити производи, мелеми, тинктуре, ракије, вина, бројанице, књиге.

Народна библиотека Крушевац

Народна библиотека Крушевац

Библиотечко-информациона делатност.

ПАРТЕНОН МАМ СИСТЕМ, А.Д.

ПАРТЕНОН МАМ СИСТЕМ, А.Д.

Издавање књига и часописа из свих области. Извоз-увоз (књига, часописа и др).

Факултет безбедности

Факултет безбедности

Друштвено-хуманистичке науке.

Штампар Макарије д.о.о.

Штампар Макарије д.о.о.

Издавачка кућа „Штампар Макарије“, основана 2006. године у Београду, посвећена је афирмацији темељних дела српске културе и књижевности.