ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАШТВО, ДИЗАЈН И МАРКЕТИНГ АКАДЕМСКА МИСАО Д.О.О.

ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАШТВО, ДИЗАЈН И МАРКЕТИНГ АКАДЕМСКА МИСАО Д.О.О.

Издавање монографија, часописа, уџбеника, приручника и зборника радова са домаћих и међународних конференција намењених студентима, постдипломцима, научним истраживачима и професорима на српском и енглеском језику.

Приморска 21, 11120 Београд, Република Србија

fix. 00 381 11 32 18 354
mob. 00 381 63 301 065

office@akademska-misao.rs