Андрићев институт

Андрићев институт

Јавна установa „Андрићев институт“ у Вишеграду је основана са циљем да обавља основна, примјењена и развојна истраживања од општег интереса за:
– развој националног идентитета, очување богатства културне и историјске баштине;
– научноистраживачки рад у области историје, књижевности, српског језика и филмске умјетности и медија;
– развијање свијести о очувању културног, научног и умјетничког насљеђа нашег народа путем организовања научних скупова, књижевних вечери, изложби, предавања и других сличних облика рада;
– афирмацију научне мисли и умјетничког рада младих људи.

У оквиру Јавне установе „Андрићев институт“ дјелује научноистраживачки центар, чија се основна, примјењена и развојна истраживања обављају у четири одјељења: Одјељењу за књижевност, историју, српски језик и филм и медије. „Андрићев институт“ објављује литературу из поменутих области.

Краља Петра 1 бб. 73240 Вишеград, Република Српска, БиХ

+387 58 620 912

info@andricevinstitut.org