Архив Србије – Установа културе од националног значаја

Архив Србије – Установа културе од националног значаја

Архив Србије је централна установа културе за заштиту архивске грађе у Републици Србији чија је основна делатност да прикупља, чува, врши заштиту и сређивање архивске грађе и омогућава њено коришћење у научне и друге сврхе. Архив Србије, осим што обавља послове заштите културне баштине, у значајној мери доприноси обликовању научно засноване слике о прошлости чиме остварује своју стручну, културну и опште друштвену улогу.

Документа Архива Србије су од непроцењивог значаја за проучавање историје модерне српске државности, институција, привреде, културе и друштва, а Архив Србије је међународно референтна архивска установа за изучавање историје Балкана. Архив Србије чува и стручно одржава (око) 14.000 метара архивске грађе, разврстане у 691 фонд и 71 збирку.

Архив Србије је у оквиру своје издавачке делатности, до сада, објавио више од 70 књига и различитих публикација. Поред објављивања докумената, чиме се архивска грађа истовремено и чува и чини доступнијом корисницима ван Архива, публикована су и информативна средства о грађи, каталози изложби и монографије. Издавачка делатност Архива Србије се у протеклих неколико година интензивно развија гранајући своју продукцију публиковањем докумената у неколико серија: Историја српске дипломатије; Визуелна историја; Библиотека Подсећања; Мала библиотека; Лични фондови и Административни фондови.

11000 Београд, Карнегијева 2

Тел: 011 3370 781
Моб: 064 863 72 24

lj.skodric@archives.org.rs