Архив Србије

Архив Србије

Архив Србије је централна установа културе за заштиту архивске грађе у Републици Србији чија је основна делатност да прикупља, чува, врши заштиту и сређивање архивске грађе и омогућава њено коришћење у научне и друге сврхе.

11000 Београд, Карнегијева 2

Тел: 011 3370 781
Моб: 064 863 72 24

lj.skodric@archives.org.rs