BOOK D.O.O.

BOOK D.O.O.

Book је основана 1991. године. Претежна делатност је издавање приручника тј. речника, као и руских класика, дечијих и лектирних издања. Book је ексклузивни заступник ауторских права за издања Ефраима Кишона.

Карађорђев трг 34Б, 11070 Беогорад, Република Србија

+ 381 63 226 782

office@ipbook.rs