DARKWOOD

DARKWOOD

Darkwood је издавачка кућа специјализована за издавање стрипова са до сад објављених око 400 публикација. Darkwood је постао један од издавачких лидера у региону и један од најзначајнијих фактора ревитализације девете умјетности.

Богдана Жерајића 17/8, 11000 Београд

00 381 11 2622 867
00 381 64 6465 759

info@darkwood.co.rs