Факултет безбедности

Факултет безбедности

Друштвено-хуманистичке науке.

Господара Вучића 50, 11118 Београд

+381 11 64 51 858

dekanat@fb.bg.ac.rs