ФИЛМСКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

ФИЛМСКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Издавачка делатност Филмског центра Србије заснована је на концепту ширења популаризовања филмске културе. Основне смернице делатности концентрисане су област филмске историје, филмске теорије и праксе. Привилеговано место у издавачкој делатности припада домаћим писцима и темама, које су заступљене са 2/3 укупног броја издања. Преведене књиге су они филмски наслови који су од капиталног значаја за теорију или историју светског филма, при чему се води рачуна да избор ових превода практички покрива потребе студената високих филмских школа и филмских професионалаца. Издавачка делатност конципирана кроз читав низ едиција.

Коче Поповића 9/3, 11000 Нови Београд

00 381 11 2625 131

vprica@fcs.rs