ИЗДАВАЧКА КУЋА CATENA MUNDI Д.О.О.

ИЗДАВАЧКА КУЋА CATENA MUNDI Д.О.О.

Издавачка кућа Catena mundi бави се превасходно културолошким, политиколошким и историјским темама са жељом да истражи запостављене и недовољно обрађене садржаје, а који су од кључне важности за национални индетитет.

Војводе Степе 113, лок. 8, 11000 Београд

00 381 11 3980 739

kontakt1@catenamundi.rs