ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ Источно Сарајево

ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ Источно Сарајево

Основна дјелатност Завода је издавање уџбеника за основно, средње и високо образовање, те педагошке документације, школске лектире и наставних средстава. У оквиру издавачке дјелатности Завод се бави издавањем белетристике, сликовница и других публикација, а у трговинској области набавком и продајом школског и канцеларијског прибора.

Николе Тесле 58, 71123 Источно Сарајево , Република Српска

tel. 00 387 57 340 046
mob. 00 387 57 342 886
fax. 057/340-056

zuns@teol.net