ЈУ НАРОДНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЈУ НАРОДНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Библиотека је културна јавна установа која обавља послове из области библиотечко-информационе дјелатности, као и дјелатности заштите покретних културних добара, којa се односе на старе и ријетке књиге и библиотечку грађу која има својство архивске грађе од општег интереса.

Јеврејска 30, 78000 Бања Лука, Република Српска

tel. 00 387 51 215 894
fax. 00 387 51 215 866

direkcija@nub.rs