Књижевна задруга СНВ Црне Горе

Књижевна задруга СНВ Црне Горе

Књижевна задруга СНВ формирана је 2006. године ради очувања српског језичког и културног идентитета у Црној Гори. У периоду од оснивања штампала је више од 300 наслова на српском језику и ћириличном писму и више од 200.000 књига. Књижевна задруга СНВ добитник је великог броја награда за издаваштво, а такође је и велики број књига штампаних у Издавачкој дјелатности Књижевне задруге добио најзначајнија признања на српском говорном подручју.

Булевар Станка Драгојевића бб, 81 000 Подгорица

+382 67 344 915

srpskisavjet02@gmail.com