„Крајишки културно-историјски центар“

„Крајишки културно-историјски центар“

Удружење грађана које се бави очувањем идентитета Срба Крајишника.

Омладинских бригада 102, 11070 Нови Београд

fondacijakkic@gmail.com