НОВА КЊИГА, Д.О.О.

НОВА КЊИГА, Д.О.О.

 

Наш издавачки подухват зове се ВАША НОВА КЊИГА. Имајући професионални однос и доследност о избору књига које објављујемо, поштујући писце и читаоце да створимо добру мјеру у повезивању елитног и комерцијалног. Желимо да свака књига буде ново искуство за наше читаоце. Због тога велику пажњу обраћамо на све сегменте издавачког посла поштујући највише критеријуме и стандарде.

До сада смо покренули петнаест библиотека, па се међу нашим издањима, поред лијепе књижевности и популарних издања, могу наћи и књиге из области психологије, филозофије, умјетности, есејистике, лексикографије, продукције, медија, културе, туризма. Велепродаја успјешно сарађује са компанијама из Црне Горе, Србије и Босне и Херцеговине.

Лудвига Кубе бб, 81000 Подгорица, Република Црна Гора

00 382 20 655 388

info@novaknjiga.com