ПАРТЕНОН МАМ СИСТЕМ, А.Д.

ПАРТЕНОН МАМ СИСТЕМ, А.Д.

Издавање књига и часописа из свих области. Извоз-увоз (књига, часописа и др).

Симина 9-А, 11000 Београд, Република Србија

00 381 11 24 42 278

partenonsistem@gmail.com