СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

 

Српска Православна Црква кроз своју историју развила је богату издавачкуи делатност. Прве писане и штампане књиге код Срба настале су у окриљу СПЦ. И данас СПЦ има развијену издавачку делатност.

Неколико СПЦ баве се објављивањем богослужбених књига, светототачке литературе, часописа, уџбеника, нотних зборника, календара, икона, образаца и других црквених издања. Велика пажња посвећена је и издањима намењеним верницима СПЦ.

Најзначајнија су издања Светог Архијерејског Синода, Патријаршијског управог одбора.

Краља Петра бр.5, 11000 Београд, Република Србија

00 381 11 3025 210

izdavackafondacija@spc.rs