Штампар Макарије д.о.о.

Штампар Макарије д.о.о.

Издавачка кућа „Штампар Макарије“, основана 2006. године у Београду, посвећена је афирмацији темељних дела српске културе и књижевности.

Нехруова 51а, I спрат Нови Београд

+381112781989

stamparmakarije@gmail.com