ЗАДУЖБИНА ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ

ЗАДУЖБИНА ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ

Објављена су Сабрана дела Доситеја Обрадовића, као и друга издања о Доситеју и његовом делу домаћих и страних аутора. Задужбина издаје и научни часопис „Доситејев врт“. Организују се и разни програми са ученицима, студентима и научним радницима.

Краља Милана 2, 11000 Београд, Република Србија

00 381 65 3365 010

info@dositejeva-zaduzbina.rs