Завод за заштиту природе Србије

Завод за заштиту природе Србије

Завод за заштиту природе Србије је стручна установа основана 1948. године, у циљу заштите природе. Завод обавља делатност ширења свести јавности и образовања о значају заштите природне баштине, у оквиру које објављује бројна тематска, научна, стручна и популарна издања.

Др Ивана Рибара 91, 11070 Нови Београд

+381112093867

beograd@zzps.rs